Hướng dẫn đăng ký xét tuyển

Bước 1: Kích vào nút Đăng ký Cao đắng sư phạm hoặc Cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp hoặc Trung cấp tương ứng với lãnh vực đào tạo mà thí sinh chọn.
Bước 2: Khai báo các thông tin theo yêu cầu.
Chú ý::
- Thí sinh nhập Số báo danh thi tốt nghiệp phổ thông nếu muốn xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
- Thí sinh nhập số Chứng minh nhân dân (CMND) nếu muốn xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 ở cấp THPT
- Thí sinh phâỉ nhập đầy đủ các thông tin về Số CMND | Số báo danh, Họ tên, Địa chỉ liên lạc, Điểm xét tuyển.
- Thí sinh cần ghi nhớ Mã bảo vệ thông tin thí sinh để khai báo khi cần điều chỉnh dữ liệu. Nếu quên Mã bảo vệ thi sinh không thể điều chỉnh dữ liệu đã đăng ký trước đó. Lúc này thí sinh phải đăng ký lại từ đầu hoặc liên hệ với Ban tuyển sinh của Trưởng.
- Cùng một Số báo danh hoặc CMND, thí sinh có thể đăng ký nhiều ngành đào tạo
Bước 3: Thi sinh có thể chọn mục Xem kết quả đăng ký để kiểm tra kết quả đăng ký của mình.