CAO ĐẲNG TIN HỌC ỨNG DỤNG

1. Một số hoạt động của sinh viên

Sinh viên tham gia hội thi "Sinh viên đến với CNTT"

Sinh viên học tập thực tế về hệ thống mạng tại các cơ quan

Sinh viên đạt giải thưởng trong kỳ thi Olympic

Sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp

2. Giới thiệu ngành Tin học ứng dụng

Ngành Tin học ứng dụng là một ngành học cơ bản nhất trong các lĩnh vực quan trọng của của ngành Công nghệ thông tin, nó sẽ cung cấp cho xã hội các cử nhân về lập trình máy tính, các cử nhân về thiết kế phần mềm và các kỹ thuật viên chuyên ứng dụng vào các qui trình cài đặt, bảo dưỡng và bảo trì máy tính.

Khi sinh viên đến với ngành Tin học ứng dụng của trường CĐSP Thừa Thiên Huế, ngoài việc được học các khối kiến thức về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội theo qui định của Bộ giáo dục đào tạo, sinh viên còn được trang bị những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về Tin học. Ngoài ra sinh viên còn có khả năng tiếp cận và sử dụng thành thạo các kỹ thuật và công cụ Tin học hiện đại để phát triển các phần mềm chuyên nghiệp, có khả năng phân tích, thiết kế, cài đặt và đánh giá hệ thống thông tin; có khả năng thiết kế, phát triển và quản lý các hệ thống mạng; có khả năng phát triển các trình ứng dụng nhằm giải quyết các vấn đề mang tính thực tiễn của đời sống xã hội.

3. Chương trình học ngành tin học ứng dụng

- Khối kiến thức cơ sở ngành

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin gồm hệ điều hành , mạng máy tính, kiến trúc và ngôn ngữ lập trình máy (Assembler), kiến thức về logic và tổ hợp của toán học rời rạc. Ngoài ra, sinh viên còn được cung cấp những kiến thức về cơ sở dữ liệu và bước đầu có được những kiến thức về thiết kế về một trang Web cơ bản.

- Khối kiến thức chuyên ngành

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về hai mảng tin học ứng dụng, đó là tư duy lập trình với sự kết hợp kiến thức về xây dựng dữ liệu và giải thuật vào các ngôn ngữ lập trình phát triển ứng dụng như Csharp, Java, JavaScript. Mảng ứng dụng thứ hai tập trung hướng cho sinh viên về đào tạo về công nghệ Web gồm các kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống thông tin, các giải pháp xây dựng và khai thác thông tin của hệ thống mạng với các môn học Windows Server, SQL Server, ASP.net,...

Trong quá trình học tập, sinh viên còn được đi thực tế tại các cơ sở có kinh nghiệm trong đầu tư, phát triển phần mềm, các cơ sở dạy học hoặc kinh doanh đã và đang trang bị các hạ tầng thiết bị CNTT hiện đại. Ngoài ra, sinh viên còn được cung cấp các kiến thức về Đồ họa ứng dụng, Tiếng Anh chuyên ngành để sinh viên có cơ hội thể hiện trong quá trình Thực tập cuối khóa và thực hiện Đồ án tốt nghiệp của mình.

4. Kỹ năng và vị trí làm việc

Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng. Có khả năng lắp đặt, vận hành và bảo trì mạng máy tính. Có khả năng Xử lý ảnh, thiết kế và khai thác Website. Có khả năng phân tích thiết kế và xây dựng một hệ thống thông tin (C++, C#, Java, ASP.net).

Kỹ thuật viên cho các công ty máy tính. Chuyên viên về tin học tại các cơ quan, trường học. Chuyên viên về lập trình và thiết kế Website...

5. Một số cựu sinh viên ngành Tin học ứng dụng

1. Họ tên: Trương Thị Thu Ánh

Cựu sinh viên Khóa 32

Vị trí công việc:

Giáo viên – Tổ trưởng Công đoàn


2. Họ tên: Nguyễn Quốc Thịnh

Cựu sinh viên Khóa 36

Vị trí công việc: Developer

Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam

Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế

Địa chỉ 123: Nguyễn Huệ - Huế - 0234.3817577 - 0234.3833584 - cdsp.hue@vnn.vn

Sản phẩm của Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN