Tin tức tuyển sinh

Bởi: Hội đồng tuyển sinh | Vào ngày: 02/07/2019 | Lượt xem: 260

 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  85  /TB-CĐSP                                            Thừa Thiên Huế, ngày 05  tháng 6  năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc thi tuyển môn năng khiếu đợt 1

phục vụ xét tuyển cao đẳng chính quy năm 2019

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện Đề án tự chủ tuyển sinh cao đẳng hình thức chính quy số 52/ĐA-CĐSP ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế thông báo thi tuyển môn năng khiếu đợt 1 phục vụ công tác xét tuyển cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hình thức chính quy năm 2019 như sau:

1. Đối tượng: Thí sinh có nguyện vọng đăng kí xét tuyển vào các ngành có môn năng khiếu.

2. Ngành xét tuyển và môn thi năng khiếu

Stt

Ngành xét tuyển

Môn thi năng khiếu

1

Sư phạm Mỹ thuật

Vẽ trang trí màu

2

Giáo dục Thể chất

Năng khiếu TDTT

3

Giáo dục Mầm non

Kể diễn cảm - Hát

3. Đăng kí dự thi:

a) Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 06 tháng 7 năm 2019;

Thời gian thi (dự kiến): Bắt đầu lúc 7g30, ngày 12 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm: 82 Hùng Vương, Thành phố Huế.

b) Hồ sơ đăng kí dự thi gồm:

- Phiếu đăng kí dự thi năng khiếu theo mẫu của Trường (gửi đính kèm);

- 02 ảnh 3cm x 4cm;

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân.

c) Nộp lệ phí dự thi năng khiếu:

Lệ phí đăng ký dự thi năng khiếu 300.000đ/môn thi/thí sinh.

Thí sinh có thể nộp lệ phí dự thi bằng một trong hai hình thức sau đây:

- Nộp lệ phí trực tiếp tại Trường;

- Chuyển tiền vào tài khoản của nhà trường với thông tin sau:

Tên chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

Số tài khoản: 55110000609999, tại Ngân hàng BIDV Thừa Thiên Huế.

Nội dung nộp tiền: LPTS2019 - [Số CMND của thí sinh] - [Họ và tên thí sinh]

Lưu ý: Sau khi nộp lệ phí, thí sinh phải gửi lại biên lai nộp lệ phí và giấy chuyển tiền để đối chiếu khi đến làm thủ tục dự thi.

4. Nơi nhận hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí dự thi và lệ phí thi trực tiếp về Phòng Đào tạo – QLKH và Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, số 123 đường Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

5. Kết quả thi năng khiếu

Thí sinh dự thi được cấp Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu, sử dụng trong các đợt xét tuyển các ngành trình độ cao đẳng hình thức chính qui năm 2019 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

Kết quả thi năng khiếu được cập nhật trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường.

Chi tiết xin liên hệ: 

Trang thông tin điện tử: http://cdsphue.edu.vn; http://ts.cdsphue.edu.vn

Phòng Đào tạo-QLKH, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, số 123 đường Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

Điện thoại: (0234) 3828328 - (0234) 3817577- Hotline: 0905.448.328

Email: cdsp.hue@vnn.vn./.

 

Nơi nhận:

- HĐTS;

- Website của Trường;

- Lưu: VT, ĐTQLKH.

 

                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

     (Đã ký)

                              

 

       Hồ Văn Thành