Chế độ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên hệ chính quy

1. Đối tượng miễn học phí

* Đối tượng 1:

+ HSSV là con của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

* Đối tượng 2:

  HSSV mồ côi cả chả lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

* Đối tượng 3:

  HSSV khuyết tật, tàn tật có khó khăn về kinh tế

* Đối tượng 4:

  HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo, nghèo.

* Đối tượng 5:

  HSSV là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Nước ta có các dân tọc thiểu số rất ít người như sau: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu.

* Đối tượng 6:

   HSSV tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.

* Đối tượng 7:

  HSSV không có người nuôi dưỡng, mồ côi/mất tích cả cha lẫn mẹ. Cha/mẹ đã chết/đang chịu án phạt tù/giam giữ còn người kia không còn sức lao động đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội/hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng. Cả cha/mẹ đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

2. Đối tượng giảm 70% học phí  

 HSSV là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Đối tượng giảm 50% học phí và hồ sơ

 HSSV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp đư­ợc hư­ởng trợ cấp thường xuyên.

* Hồ sơ, thủ tục: Xem trên Website nhà trường, mục QLL/CVHT

 

Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế

Địa chỉ 123: Nguyễn Huệ - Huế - 054 - 3811359 - 054 - 3833584 - cdsp.hue@vnn.vn

Sản phẩm của Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN