HỌC BỔNG TÀI TRỢ TÂN SINH VIÊN

Năm học 2016-2017 các tổ chức, các doanh nghiệp đã trao 48 suất học bổng cho các tân sinh viên, cụ thể như sau:

STT Nhà tài trợ Số suất Giá trị Ghi chú
1 Vietcombank 10 500.000đ/suất  
2 Vietinbank 10 500.000đ/suất  
3 VNPT Thừa Thiên Huế 6 500.000đ/suất  
4 Công ty Cổ phần giáo dục Hoa Thủy Tiên 10 500.000đ/suất  
5 Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế 2 Máy tính xách tay  
6 Nhà may Bích Thủy 10 1 áo dài/suất  
Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế

Địa chỉ 123: Nguyễn Huệ - Huế - 054 - 3811359 - 054 - 3833584 - cdsp.hue@vnn.vn

Sản phẩm của Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN