Thông tin thí sinh


Số CMND hoặc số báo danh: (* - Dữ liệu phải nhập)
Họ, chữ đệm và tên: (* ) Giới tính:  
Ngày sinh: Ngày    Tháng    Năm   Dân tộc:  
Thông tin hộ khẩu:

Nơi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:

Khu vực:  
Khai báo xã khó khăn để hưởng ưu tiên khu vực:  
Đối tượng ưu tiên:  
Địa chỉ liên lạc:  (* )
Email:  
Điện thoại liên lạc: Năm TNPT hoặc tương đương  

Thông tin đăng kýĐăng ký tiếp

Ngành đăng ký: Tổ hợp môn:
Điểm Trung bình lớp 12 hoặc
điểm thi tốt nghiệp:
Toán   Ngữ văn  
Kể diễn cảm – Hát  

Chú ý:

  là mã thí sinh cần ghi nhớ khi cần điều chỉnh thông tin đã đăng ký.


Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế 0234.3817577 - 0234.3833584 - cdsp@thuathienhue.gov.vn

Sản phẩm của Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN